Turan Aksoy

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Turan Aksoy 1964’te Erzincan’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’ndeki eğitimininin ardından University of England’da yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İçinde yaşadığımız toplumun idealize edilmiş değerlerinin bir yansıması ya da tepkisi olarak bireyin davranışı, Turan Aksoy’un çalışmalarının temelini oluşturur. Bireysel olanla toplumsal olanın arasında kurguladığı üretimini biyografik ögelerle kişiselleştirir. Bireyin toplumla olan bağları ve bağlantısızlığının ikileminde, içinde yaşadığımız toplumun idealize edilmiş değerlerinin bir yansıması ya da tepkisi olarak bireyin toplumla ilişkisi, birinci odanın seçkisinin odağıdır.

Turan Aksoy, sanatsal üretiminin en başından beri kent yaşamının getirisi, toplumsallık, birliktelik ve birlikte olma zorunluluğunun bireyin üzerindeki yansımalarıyla ilgileniyor. Aksoy, doğanın temsiliyle pek ilgilenmediğini belirtse de 2. Oda seçkisiyle sanatçının kurduğu doğa ve kent ilişkisine işaret ediyor. Kent ve doğa karşıtlığının yarattığı ikilemde; modern kent şiddetin, düzensizliğin ve umutsuzluğun süregeldiği bir yer iken hem doğa hem kent imgeleri Aksoy’un resimlerinde görece bir şevkat, intizam ve umut barındırıyor. Turan Aksoy’un çalışmalarının yalın estetiğine tezat gibi görünen karmaşık bir taraf vardır. 3. Oda sanatçının üretiminde otobiyografik izler taşıyan, deforme ve aynı zamanda yine soyutlayan estetiğini en saf haliyle gösteriyor. Seçki odağına Aksoy’un kendi iç çatışmasının ve farklı analitik bilincinin yarattığı bazı ikilemleri alırken izleyicisinin öznel algısında anlamın oluşmasına izin verir.

TURAN AKSOY