Suat Akdemir

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Suat Akdemir, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Liseden sonra 1979’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne kayıt oldu ve 1981 yılında okulu terk etti. Çeşitli sanatçı atölyelerinde asistanlık yaptıktan sonra 1985 yılında İstanbul’da kendi atölyesini kurdu. Yurt dışı müzelerde araştırmalarda bulundu. İlk profesyonel sergilerini 1990’da BM Sanat’ta, 1993’te AKM’de açtı.

Suat Akdemir’in pastoral coğrafyaları, soyutlama düşleri, sıra dışı renkleri ve dokuları, onun hayatının çok yönlü alanlarından bir izdüşüm sadece. Üretimlerini salt sanatın bir malzemesi, tartışmaların bir odağı olarak sürdüren Akdemir, resimlerinde yoğun arayışlarla beraber doku, renk, ışık ve görsel ögeleri formal ve kavramsal olarak çeşitli alegoriler içinde yorumluyor.

Formal bir yapı içinde değerlendirildiğinde sabit bir ivme içinde kurmadığı hayatı ve dünya içindeki yaşantısı, resimlerinde yoğun olarak izlenen bir gerçekliğe dönüşüyor. Akdemir’in hayatında tuval ve resim yüzeyi sadece bir doku olmaktan çok daha ötede, yaşamın kesitlerini soyutlaştırarak sunduğu bir öz coğrafyaya dönüşüyor.

SUAT AKDEMİR