Ozan Atalan

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Ozan Atalan 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ve avukatlık stajını bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat öğrenimini tamamladı. 2013 yılındaki mezuniyetinin ardından Fulbright bursunu almaya hak kazanarak ABD’de Syracuse University’de görsel sanatlar alanında yüksek lisans çalışmalarına başladı. Bu süreçte, disiplinler arası bir alana taşıdığı sanat deneyimini, katıldığı ulusal ve uluslararası sergilerle genişletirken aynı zamanda Syracuse University’de öğretim üyeliği yaptı.

Ozan Atalan'ın sanat pratiğine, özellikle yabancılaşmaya dayalı bir insan doğası keşfi üzerinden insan merkezci olmayan bir yaklaşım hakimdir. Kültür tarafından yönlendirilen algımızı sınırlayan ayrıştırıcı dualitelere karşıt bir duruşla; insanın kendisiyle, insan olmayan canlı ve cansız varlıklarla ve toplumla ilişkisini yüzleşmeci bir tavırla, sosyo-kritik bir bağlamda inceler. İnsan ve insan olmayanın değerleri ile içe dönüş ve dışa dönüş bir arada var olacak şekilde çoğunlukla multimedya yerleştirmeler yapan Ozan Atalan, gerçeklikten kopmayacak kadar gerçeğe yakın, ancak onu eleştirmeye yetecek kadar uzak alternatif deneyimler oluşturur.

OZAN ATALAN