Nergiz Yeşil

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Nergiz Yeşil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Heykel Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansı sırasında bir dönem Belçika-Anvers, Royal Academy Of Fine Arts Antwerp’de sanat pratiğine devam etti ve tezini “Sanat Yapıtında Biyolojik Materyal Kullanımı” üzerine yazdı.

Sanatçının “Aynı Köken Farklı Türler Diğer Olası Normaller” başlıklı serisi; kümülatif yapılı olması ön kabulü ile tarih yazımının göreceliğine ve epistemolojiye alternatif bir zihinsel gerçeklik ortaya koyarak eleştiri getirmektedir. Eserler bütünde yeni spekülatif türü var etmek için kurgulanırlar. Kurgu; deri numuneleri, kemik referansları, fosil örnekleri ve soy ağacı bilgisi referansları içeren yapısıyla nadire kabineleri (cabinet de curiosités) tavrındaki dolaplar-alanlar ile teşhir edilir.

Spekülatif türün deri örneğini simüle etmek üzere kullanılan kombucha kültüründen elde edilen ‘kurbansız deri’ olarak da nitelenebilecek biyolojik materyal, fermantasyon yoluyla sanatçı tarafından atölyesinde üretilir. Sanatçı üretim pratiğini; sanat eseri üretmek için olsa dahi tüketimi minimuma indirmek, geri ve ileri dönüşümü ve çevre bilincini gözeterek şekillendirilmektedir.

NERGİZ YEŞİL