Merve Ünsal

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Görsel sanatlar alanında çalışan ve üreten Merve Ünsal, fotoğrafçılık üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şu günlerde medya kuramı, ses ve radyo kayıtları, buluntu metinler ve görseller üzerine çalışmaktadır.

Lisesindeki bir karanlık oda sayesinde fotoğraf alanına tesadüfi bir şekilde giren Ünsal, fotoğrafın tekniğiyle ve simyasıyla oldukça ilgilenmektedir. Dünyamızda var olan görseller ve haberler çalışmalarına ilham olmaktadır; örneğin, Taksim Cami’sinin inşaatı sırasında, su depolarının temellerinin zedelendiğiyle ilgili okuduğu bir haberden yola çıkarak, binaların temellerinin birbiriyle konuştuğu bir radyo oyunu ortaya çıkarmıştır.

Merve Ünsal, şu an Mardin Bienali ve rüzgarın taşıdıkları/taşıyabilecekleri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Ses dalgalarının hiçbir zaman kaybolmadığı ve bunun bize tarihsel anlamda nasıl izler bıraktığı üzerine araştırmalar yaparak, var olan ses kayıtlarını yeniden derlemektedir.

MERVE ÜNSAL