Ferhat Tunç

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

Ferhat Tunç (1993-İstanbul), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin Resim bölümünde yüksek lisans eğitimi- ne devam etmektedir. Günlük yaşantı içerisinde ilişki kurduğu varlık-anlam-nesne-bilgi-mekan gibi kavramları ele alarak, temsil biçimlerinin oluşumlarını multidisipliner bir yaklaşım ile irdelemektedir. Tunç, İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

FERHAT TUNÇ