İbrahim Örs

''Yaz Seçkisi'' Sergisi Sanatçısı, Giriş Kat ( 15.08.2022 - 10.09.2022 )

Türk kültürü ve klasik Avrupa sanatından, özellikle de barok sanattan esinlenen yay biçimli çizgilerden oluşan özgün bir boyama tarzı vardır. "68 kuşağı" temsilcilerinden olan Örs yağlı boya yapıtlarında natürmort, doğa kesitleri, nesneler, portre ve at başları gibi konulara yeni anlamlar katan, sentetik figürasyon tarzındaki çalışmalarında soyut alt yapı ve ayrıntıları yücelten bir teknik kullanmıştır. Bu yapıtlarda bilinçli olarak standart geometrik şekiller aracılığıyla soyutlanıp kurgulanan “sarmal yinelemeli” biçimlenim ya da konfigürasyonlar, izleyiciyi ruh ve madde arasındaki geçişin gizemleriyle yüz yüze getirmektedir.

Örs, portreler, figürler, natürmort ve atlar gibi doğadan esinlendiği kompozisyon düzenlemelerinin yanı sıra gündelik hayatın sosyal jestlerine ve saltolarına gönderme yaptığı kurmaca yapıtlarıyla sanat çevresinde belli bir yer tutar.

Örs, yapıtlarında, zemin üzerinde üst üste düzenlediği katmanlar aracılığıyla resme derinlik izlenimi vermiş, sanatın olanaklarını, geleneksel perspektifin dışında, hatta ve hatta Kübizm’in kurduğu yeni avangardın ötesinde kullanmıştır.

İBRAHİM ÖRS