Ahmet Civelek

''Başka Yer'' Sergisi Sanatçısı, Sergi Katı ( 12.03.2022 - 19.04.2022 )

New York’ta yaşayan ve çalışan Ahmet Civelek, Amerika’da doğdu, Pratt Institude Brooklyn ve Central Saint Martins Londra’da yüksek öğrenimini tamamladı. Sanatçıların genellikle uzak durduğu bir kavram olan “yıkım”ı merkez alan Civelek; sıradan, hazır nesne ve oldukça çelişkili bir madde olan ticari olarak üretilmiş zımparayı kullanır. Civelek’in sürece dayalı pratiği; çizim, heykel ve yerleştirmelerinde şiirsel ve sembolik alanları içinde barındırır.

Sık sık olumsuz çağrışımlarla dolu olsa da, sanatçı, yıkım eylemini yaratıcı bir kaynak olarak samimi ve belki de yaratma eyleminden daha erişilebilir olarak görür. Yaratım-yıkım ve sanatçı-izleyici arasındaki bu farklı ve muhalif deneyimler, sanatçının belirli diyalektik ilişkileri karşı karşıya getirip sentezlemesini ve keşifsel araştırmalarını materyallerin doğasına ithaf etmesini sağlamıştır. Sanatçı, pratiğini geliştirdiği ilk zamanlarda, ziyaretçilerin gelip farklı malzemeleri imha edebileceği “The Destruction Company” adlı bir mekan açmıştır. Zamanla, bu keşifler olgunlaşıp basitleştirilmiş ve bu sergide sunulan çalışmaların tümünü oluşturan daha incelikli ve mecazi bir hal almıştır.

AHMET CİVELEK